بایگانی ماهیانه: ژوئن 2014

کلیپ فراخوان کانون جهت شرکت در برنامه امنستی هانوفر

کلیپ فراخوان کانون جهت شرکت در برنامه امنستی هانوفر

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ فراخوان کانون جهت شرکت در برنامه امنستی هانوفر بسته هستند

اطلاعیه 485 کمیته ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 485 کمیته ادیان بسته هستند

اطلاعیه 484 کمیته ادیان

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 484 کمیته ادیان بسته هستند

اطلاعیه 482

ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر احدي را نميتوان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد که ظالمانه و يا برخلاف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد. ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر هر کس حق دارد که … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 482 بسته هستند

اطلاعیه 483

ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر احدي را نميتوان تحت شکنجه يا مجازات يا رفتاری قرار داد که ظالمانه و يا برخلاف انسانيت و شئون بشری يا موهن باشد. ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر هر کس حق دارد که … ادامه‌ی خواندن

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 483 بسته هستند

جلسه اعضای نمایندگی هانوفر

بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و نقض آن در ایران: طی ماه گذشته شنبه 7 یونی 2014 (12.00 الی 15.00)

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای جلسه اعضای نمایندگی هانوفر بسته هستند

اطلاعیه ی 480

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه ی 480 بسته هستند

اطلاعیه ی شماره ی 479 نمایندگی اولدنبورگ

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه ی شماره ی 479 نمایندگی اولدنبورگ بسته هستند