بایگانی ماهیانه: مارس 2016

فراخوان جلسه مجمع عمومی 3 اپریل 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مجمع عمومی 3 اپریل 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه ی ماهانه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه ی ماهانه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی بسته هستند

گزارش فدراسیون بین المللی جامعه حقوق بشر

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش فدراسیون بین المللی جامعه حقوق بشر بسته هستند

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس، یکشنبه 13 مارس 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس، یکشنبه 13 مارس 2016 بسته هستند

فراخوان نشست مشترک ماهانه اعضای نمایندگی های هانوفر، الدنبورگ-برمن و زاگسن–آنهالت

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان نشست مشترک ماهانه اعضای نمایندگی های هانوفر، الدنبورگ-برمن و زاگسن–آنهالت بسته هستند

گزارش نقض حقوق هنرمندان در اسفند ماه 1394

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق هنرمندان در اسفند ماه 1394 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کمیته زنان به مناسبت روز زن در تاریخ 12 مارس 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کمیته زنان به مناسبت روز زن در تاریخ 12 مارس 2016 بسته هستند

گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اسفند ماه 1394

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی در اسفند ماه 1394 بسته هستند

گزارش نقض حقوق زنان در اسفند ماه 1394

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق زنان در اسفند ماه 1394 بسته هستند

گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در اسفند ماه 1394

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق پیروان ادیان در اسفند ماه 1394 بسته هستند