بایگانی ماهیانه: آوریل 2016

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 30 آپربل 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 30 آپربل 2016 بسته هستند

گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در فروردین ماه 1395

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش نقض حقوق هنر و هنرمندان در فروردین ماه 1395 بسته هستند

اطلاعیه شماره 707 نمایندگی گیسن

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 707 نمایندگی گیسن بسته هستند

فراخوان کمیته زنان 22 آپریل 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته زنان 22 آپریل 2016 بسته هستند

فدراسیون حقیقت زشت در پسِ معامله‌ی خودخواهانه‌ی اتحادیه‌ی اروپا ـ ترکیه را فاش می‌کند

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای فدراسیون حقیقت زشت در پسِ معامله‌ی خودخواهانه‌ی اتحادیه‌ی اروپا ـ ترکیه را فاش می‌کند بسته هستند

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی مالزی و کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 21 آپریل 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مشترک نمایندگی مالزی و کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 21 آپریل 2016 بسته هستند

کلیپ آهنگ میترسم با صدای آقای کارو

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ آهنگ میترسم با صدای آقای کارو بسته هستند

فراخوان کمیته آموزش و پژوهش 18 آپریل 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته آموزش و پژوهش 18 آپریل 2016 بسته هستند

فراخوان اعضا کمیته دفاع از محیط زیست 20 آپریل 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان اعضا کمیته دفاع از محیط زیست 20 آپریل 2016 بسته هستند

گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی کلن در تاریخ 12 مارس 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه سخنرانی نمایندگی کلن در تاریخ 12 مارس 2016 بسته هستند