بایگانی ماهیانه: آوریل 2016

اطلاعیه 706 نمایندگی زاکسن انهالت در خصوص عدم ایمنی کارگران

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 706 نمایندگی زاکسن انهالت در خصوص عدم ایمنی کارگران بسته هستند

اطلاعیه 705 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص قتل و خودکشی در ایران

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه 705 کمیته دفاع از حقوق زنان در خصوص قتل و خودکشی در ایران بسته هستند

فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های سوئد و اشتوتگارت در تاریخ 18 آپریل2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مشترک نمایندگی های سوئد و اشتوتگارت در تاریخ 18 آپریل2016 بسته هستند

گزارش متن فراخوان به اتحادیه اروپا برای راه‌بُرد منسجم و چند وجهی حقوق بشر در مورد ایران

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش متن فراخوان به اتحادیه اروپا برای راه‌بُرد منسجم و چند وجهی حقوق بشر در مورد ایران بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان در تاریخ 22 آپریل 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان در تاریخ 22 آپریل 2016 بسته هستند

اطلاعیه شماره 704

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 704 بسته هستند

آهنگ میترسم کاری از آقای (کارو) تقدیم به کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در دسته‌بندی نشده | دیدگاه‌ها برای آهنگ میترسم کاری از آقای (کارو) تقدیم به کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

فراخوان جلسه کمیته دفاع از حقوق جوان دانشجو در تاریخ 16 آپریل 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه کمیته دفاع از حقوق جوان دانشجو در تاریخ 16 آپریل 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی های هانوفر ،الدنبورگ-برمن و زاگسن–آنهالت

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی های هانوفر ،الدنبورگ-برمن و زاگسن–آنهالت بسته هستند

گزارش صوتی نشست ماهانه اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان اقوام و ملل ایرانی 5 اپریل 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی نشست ماهانه اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان اقوام و ملل ایرانی 5 اپریل 2016 بسته هستند