بایگانی ماهیانه: آوریل 2016

اطلاعیه شماره ۷۰۳

گالری‌های بیشتر | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره ۷۰۳ بسته هستند

اطلاعیه شماره ۷۰۲

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره ۷۰۲ بسته هستند

کلیپ مقایسه ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ مقایسه ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی دانمارک

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی دانمارک بسته هستند

گزارش جلسه عمومی 3 آپریل 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش جلسه عمومی 3 آپریل 2016 بسته هستند

نشست ماهانه اعضای نمایندگی گیسن

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای نشست ماهانه اعضای نمایندگی گیسن بسته هستند

فراخوان جلسه رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران بسته هستند

فراخوان جلسه 10 آپریل 2016 ماهانه نمایندگی الدنبورگ برمن

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه 10 آپریل 2016 ماهانه نمایندگی الدنبورگ برمن بسته هستند

معرفی کتاب

ارسال شده در کتابخانه | دیدگاه‌ها برای معرفی کتاب بسته هستند

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان 22 مارس 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق زنان 22 مارس 2016 بسته هستند