بایگانی ماهیانه: آوریل 2016

فراخوان جلسه نمایندگی کلن 9 آپریل 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه نمایندگی کلن 9 آپریل 2016 بسته هستند

گزارش فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در مورد خروج مهاجران به ترکیه

ارسال شده در اخبار | دیدگاه‌ها برای گزارش فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در مورد خروج مهاجران به ترکیه بسته هستند

گزارش صوتی سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ 26 مارس 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در تاریخ 26 مارس 2016 بسته هستند

گزارش صوتی نشست ماهانه اعضای نمایندگی پاکستان 2 اپریل 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی نشست ماهانه اعضای نمایندگی پاکستان 2 اپریل 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی در روز جمعه 1 اپریل 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی در روز جمعه 1 اپریل 2016 بسته هستند

اطلاعیه شماره 701 نمایندگی مالزی

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 701 نمایندگی مالزی بسته هستند

اطلاعیه شماره 700نمایندگی الدنبورگ-برمن

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 700نمایندگی الدنبورگ-برمن بسته هستند

گزارش اسفند ماه 1394 کمیته دفاع از حقوق کودکان

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش اسفند ماه 1394 کمیته دفاع از حقوق کودکان بسته هستند

گزارش اسفند 1394 کمیته محیط زیست

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش اسفند 1394 کمیته محیط زیست بسته هستند