بایگانی ماهیانه: می 2016

فراخوان مشترک نمایندگی های کلن و یونان 14 مای 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان مشترک نمایندگی های کلن و یونان 14 مای 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه مجمع عمومی کانون در تاریخ 8 مای 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه مجمع عمومی کانون در تاریخ 8 مای 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 6 مای 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه اعضای نمایندگی مالزی 6 مای 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی پاکستان 7 مای 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی پاکستان 7 مای 2016 بسته هستند

کلیپ جلسه مشترک اعضای کمیته دفاع از اقوام و ملل ایرانی و نمایندگی مالزی 21 اپریل 2016

ارسال شده در ویدئو | دیدگاه‌ها برای کلیپ جلسه مشترک اعضای کمیته دفاع از اقوام و ملل ایرانی و نمایندگی مالزی 21 اپریل 2016 بسته هستند

گزارش صوتی جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 5 مای 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی جلسه ماهانه کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 5 مای 2016 بسته هستند

گزارش اسفند 1394 کمیته دانشجو

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش اسفند 1394 کمیته دانشجو بسته هستند

معرفی کتاب

ارسال شده در کتابخانه | دیدگاه‌ها برای معرفی کتاب بسته هستند

فراخوان جلسه نمایندگی هانوفر 7 مای 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه نمایندگی هانوفر 7 مای 2016 بسته هستند

فراخوان جلسه مجمع عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در ماه مای 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان جلسه مجمع عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در ماه مای 2016 بسته هستند