بایگانی ماهیانه: می 2016

اطلاعیه شماره 710

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 710 بسته هستند

اطلاعیه شماره 711

ارسال شده در اطلاعیه ها | دیدگاه‌ها برای اطلاعیه شماره 711 بسته هستند

گزارش صوتی سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 30 اپریل 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان 30 اپریل 2016 بسته هستند

گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس در تاریخ یکشنبه 10 آپریل 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی و تصویری جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس در تاریخ یکشنبه 10 آپریل 2016 بسته هستند

گزارش صوتی سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 22 اپریل 2016

ارسال شده در گزارش ها | دیدگاه‌ها برای گزارش صوتی سخنرانی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 22 اپریل 2016 بسته هستند

فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 5 مای 2016

ارسال شده در فراخوان ها | دیدگاه‌ها برای فراخوان کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی 5 مای 2016 بسته هستند