فراخوان میز کتاب نروژ

فراخوان

ماده 5 اعلا میه جهانی حقوق بشر
احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد .
گردهمائی و میز اعتراضی
برای آزادی بدون شرط زندانی سیاسی و عقیدتی

با ما همراه شوید
زمان برگزاری: 10.00 الی 11.30 شنبه 25 ژانویه 2014
محل برگزاری: Norway, Trondheim torg, imot Vår Frue Kirke

برگزار کننده: زهرا مبینی 004745922205
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
نمایندگی دانمارک شعبه نروژ

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.