گزارش صوتی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 21 یونی2016

پيرو فراخوان صادره در تاريخ ٢١ ژوئن ٢٠١٦ و رأس ساعت ١٦ به وقت اروپاي مركزي جلسه اي با حضور اعضاي كميته و همكاران ما در كانون دفاع از حقوق بشر به همراه تني چند مهمان از ساير كشورهاي دنيا در فضاي مجازي پالتاك برگزار گرديد.

نخست بانو حسين پور ضمن خوش آمدگويي به حضار حاضر در جلسه، نشست را طبق عادت فراخوان با اخبار و تحليل نقض حقوق بشردرماه گذشته در  ايران كه به سخنراني آقاي مسعود نقلي بود آغاز كردند.

خانم دلارام دره شوری با موضوع ازار و اذیت زنان سخنرانی کردند.

خانم پریسا حسین پورقطعه شعري زيبا را با جستار زني را ميشناسم من از خانم سيمين بهبهاني را تقديم حضار كردند.

آقاي امير صابرپور سخنراني خودشون را با جستاربررسی وضعیت اشتغال زنان درجمهوری اسلامی ایران سخنرانی کردند.

خانم زرين تاج الياسي خواسته شد تا به عنوان سخنران بخش پاياني با جستار ازدواج موقت سخنراني خود را آغاز كنند.

گزارش صوتی اعضای کمیته دفاع از حقوق زنان 21 یونی 2016

این نوشته در گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.