گزارش صوتی جلسه کمیته اموزش و پژوهش 21 یونی 2016

این جلسه در تاریخ 21 ژوئن 2016 در ساعت 15 بوقت اروپای مرکزی در اتاق پالتاک کمیته آموزش برقرار گردید.

آقای منوچهر شفایی : معرفی انواع دولتها و حکومتها (حکومت مشروطه سلطنتی)

بانو مریم پورحسینی : بررسی مفاهیم و ماهیت تعهدات بین المللی

آقای تقی صیاد مصطفی :بررسی ماده 14 اعلامیه جهانی حقوق بشر ومطابقت  آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

آقای امیر نیلو : بررسی تفاوت نهادهای حقوق بشری با نهادهای حزبی

گزارش صوتی جلسه کمیته اموزش و پژوهش 21 یونی 2016

این نوشته در گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.