گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 24 اگوست 2016

درپی فراخوان صادره  ۲۴آگوست درفضای مجازی پالتاک راس ساعت20:10جلسه ماهانه کمیته جوان ودانشجوپس ازچند ماه تاخیرمجددا برگذارگردید،دراین برنامه که باهمت آقای راکی وبا تلاش جناب معزی اجراشد،همراه ما بودند تنی چند ازمیهمان گرامی ازاقسا نقاط دنیا وبویژه ازکشورعزیزمان ایران،همچنین سایرهمکاران وفعالان کانون دفاع ازحقوق بشردر ایران حضور داشتند.ابتدا اقای امیررضایی باتوجه به مفاداعلامیه حقوق بشردرمورد روز۱۲آگوست روزجهانی جوان سخنانی را ایراد فرمودند .سپس سرکارخانم دلارام دره شوری بطورکاملادقیق به بررسی وگزیده خبرهائی ازانچه که طی یکماه گذشته برجوانان ودانشجویان وکارگران درایران رفته بود پرداختند.وسخنرانی بعدی این جلسه را سرکارخانم عالیه اسدی به عهده داشتند که بررسی وتحقیقی بود درموردحقوق بانوان دانشجودرایران.آخرین سخنران نیزیکی دیگرازفعالین حقوق بشرخانم الیه رحمانی بودندکه بررسی بسیاردقیقی داشتند برمشکلات ووضعیت جوانان وکارگران ایران درمحیط کار.

گزارش صوتی جلسه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو 24 اگوست 2016

این نوشته در گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.