گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی کلن در تاریخ 13 آگوست 2016

این نشست به گونه پالتاکی و در اتاق نمایندگی نورد راین وست فالن برگزار شد که مسعود نقلی: گزارش و تحلیل نقض حقوق بشر در ماه گذشته محمد مرادی اشکفتی: بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امیر صابرپور:آغاز اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367 به دست خمینی
آتنا دولتخواه باشبلاق:روز بین المللی یاد بود و القا تجارت برده
محمد حسن همتی:روز جهانی انسان دوستی را به حاضرین ارائه دادند.

گزارش صوتی جلسه ماهانه نمایندگی کلن در تاریخ 13 آگوست 2016

این نوشته در گزارش ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.