فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در 26 نوامبر 2017

مادهٔ 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر

هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده‌ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]،  حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای بدون ملاحظات مرزی است.

فراخوان جلسه سخنرانی کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

فراخوان کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در 26 نوامبر 2017

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.