کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر)

با همکاری : کمیته اموزش و پژوهش و گروه صدا و تصویر
با اجرای : فعالان حقوق بشر احسان حیاک و دیانا بیگلریفرد
تدوین : محمد گلستانجو

کلیپ صوتی شرح (کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر)

این نوشته در کنوانسیونها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.