فراخوان جلسه کمیته دفاع از محیط زیست را در تاریخ 12 دسامبر 2017

کمیته دفاع از محیط زیست برگزار میکند

سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ

 سخنرانان و موضوع سخنرانی :

فراخوان جلسه کمیته دفاع از محیط زیست در 12 دسامبر 2017

این نوشته در فراخوان ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.