کلیپ صوتی شرح (قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین در مورد حفاظت از لایه اوزون قسمت دوم)

کلیپ صوتی شرح (قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین در مورد حفاظت از لایه اوزون قسمت دوم)

این نوشته در کلیپ صوتی شرح معاهدات بین المللی, کنوانسیونها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.